Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de plata daurada

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
223
CRONOLOGIA
1320-1358
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
272
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
272
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, cisellat, clavat, esmatl opac i transparent,
MATERIALS UTILITZATS
plata, pedres precioses, fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escenes bíbliques, figures hagiogràfiques i retrats
DESCRIPCIÓ
El retaule és constituït per un cos principal de dos pisos amb vuit escenes cadascun, i un coronament format per les tres imatges de la Verge amb el Nen, Sant Feliu i Sant Narcís sota rics dossers. Com a ornament, cal esmentar l'abundància d'esmalts, entre ells, els característics esmalts blaus de Girona, de tècnica semblant a la senesa de l'època, i de pedres precioses que embelleixen el fons i les arquitectures que emmarquen les diverses parts del retaule. Consta de tres cossos amb divuit relleus: en el centre del retaule hi ha el Pantocràtor i la Crucifixió, i ambdós costats, començant per la dreta, en dues fileres de quadres sobreposats, les escenes de la vida de Jesús. En el centre de predel•la la Santíssima verge, reverenciada per àngels, sota la qual s'hi pot llegir amb esmalt: "Pere Berneç me feu"; i a ambdós costats, en diferents quadres, figures de sants i santes. En els dos extrems de la predel•la les figures dels bisbes de Girona (oncle i nebot) Gilabert de Cruïlles (1334-1335) i Berenguer de Cruïlles (1348-1362), a cadascun els acompanya un àngel en actitud de presentar-los davant la Verge. La part superior del retaule hi ha en el centre una altra imatge de la Verge, sobre un fons d'esmalts translúcids,de fabricació gironina, i les imatges de sant Fèlix i sant Narcís al costat. Cadascun dels relleus són emmarcats per arquitectures que formen arquacions a manera de gablets amb una senzilla decoració de traça gòtica. Uns finíssims pilarets coronats per pinacles extraordinàriament estilitzats, sostenen les arcades, els espais sobrants de les quals s'omplen d'esmalts i de pedres precioses. Al pis superior destaca l'escena del Naixement que aplega també l'Anunciament als Pastors.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Bartomeu, Pere Berneç, Ramon Andreu
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació i execució
FONT D'INGRÉS
Gilabert de Cruïlles (1334-1335) i Berenguer de Cruïlles (1348-1362)
DATA D'INGRÉS
ca. 1320
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1939. Muntatge
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar els esmalts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-BASTARDES, R. (Dir.) Guía de Museos de Cataluña. Barcelona: Ediciones Península, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. -CALZADA, J. Catedral de Geron. Ed. Escudo de Oro: Barcelona, 1979, p. 38-39. -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. 3ª ed., col. Quaderns de les Sivelles. Girona: CCG Edicions, 2004. p.55. -FOLCH, J. (Com.) L’Art Catalan, dv. Xe- av. Xve. Siècle. Jeu de Paume des Tuileries, Mars-Avril, 1937. París: ??????, 1937. -FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Ed. Carlomagno: Girona, 1952, p. 20. -MARQUÉS, J. “Frontal de oro de la Seo de Gerona”, dins d’Annals, vol. 13, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1959, p. 213-232. -PLA, J. Gerona. Historia-monumentos tradicionales-cultura. Girona: Oficina Técnica Muicipal, 1966. -SUBÍAS, J. “El Retablo de plata de la Seo de Gerona”, dins d’Annals, vol. 8. Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1953, p. 218-228. -VVAA. Imatges de la Catedral de Girona. Foto Lux. Col. Girona en imatges, núm. 8. Ajuntament de Girona: Girona, 1991. -VVAA. Le Savetage du Patrimoine Historique et Artistique de la Catalogne. París: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. -ACG. AC, Vol. 105, Full 51. [2 juliol 1923]. -ACG. AC, Vol. 105, Full 97. [20 març 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 107. [4 maig 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 110. [4 juny1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 120, Verso/Recto. [2 octubre 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 122, Verso/Recto. [3 novembre 1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 56, Verso/Recto. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 76. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 81. [1939] -ACG. AC, Vol. 114, Full 46. [1 abril 1969] -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p.122, 128 i 279. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XI, p. 96-99. ESPAÑOL, F. EL ESCENARIO LITÚRGICO DE LA CATEDRAL DE GIRONA (.XI-XIV), DINS -HORTUS ARTUM MEDIEVALIUM. VOL.11, 1.368 (2005), ZAGREB-MOTOVUN, CROÀCIA. P.221-227. -DALMASES, N., Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona -DALMASES, N., Orfebreira Catalana Medieval: Barcelona 1300-1500, Barcelona, 1992, pp. 81-86 Fundació Caixa de Pensions, 1986. p.204-205. -MILICUA, J. (Dir) Història Universal de l’Art. Barcelona: Planeta, 1984. Vol. IV, p. 309. -ESPAÑOL, F., "El escenario litúrgico de la catedral de Girona (s. XI-XIV) Hortus Artium Medievalium, vol. 11, maig 2005, pp.213-232 -Fris Alsinger, Léa. Inscripcions medievals inèdites sobre objectes dels museus de Girona. Annals d’Estudis Gironins. Vol. LVII, 2016, pàg. 300.
NOTES I OBSERVACIONS
Entre els relleus de la Presentació al Temple i el Baptisme de Crist, al lloc que correspon a l'eix vertical del retaule, ha estat substituïda l'escena corresponent pel Pantocràtor i el Tretramorf, aprofitats d'una coberta d'evengeliari. Al pis inferior, l'Entrada a Jerusalem inicia el cicle de la Passió. La Crucifixió procedeix igualment d'un juritori, substuint, com s'ha dit, el buit que deixà el sagrari una vegada retirat. El retaule va ser totalment desmuntat durant la Guerra Civil. 1939. Inventari de Béns no retornats de l’exposició a París. 1939. Petició a Burgos per tal que els objectes enviats a París els siguin retornats 1939. Es col•loca a l’Altar Major. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.