Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
761
CRONOLOGIA
s. XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Fragment d'estructura arquitectònica
MIDES
ALÇADA (CM)
24 x 36 x 16'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
24 x 36 x 16'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de forma rectangular decorat amb un relleu on hi veiem una figura humana amb barba (podria ser un evangelista) i que està molt degradada. Aquesta figura està emmarada per un semicercle. S'aprecien restes de policromia (negre i vermella) en algunes parts de la peça.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS