Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu escultòric

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1285
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Relleu escultòric
MIDES
ALÇADA (CM)
26,5x17x11,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26,5x17x11,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat, polit
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Relleu escultòric decorat per una cara que representa els plecs de vestit d'una figura humana al natural
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Podria pertànyer a la decoració del primer projecte del mausoleu de Guillem de Boïll?
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Marquès J. 1968: “Hallazgos arqueológicos en la Catedral de Gerona”, Revista de Gerona, 44, Girona, pp. 3-8.
NOTES I OBSERVACIONS
Es va trobar depositat a les golfes de la capella de la Esperança