Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu de guix

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2432
CRONOLOGIA
1994
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Relleu
MIDES
ALÇADA (CM)
41x30x4
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
41x30x4
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Baix relleu
MATERIALS UTILITZATS
Guix i fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Guix de forma triangular amb relleu on apareix al centre la Mare de Déu i la flanquegen dos àngels. A dalt apareix la mà de Déu, l’Esperit Sant i la mà de Crist coronant, també apareix la lluna, el Sol i estels. L’ambient és paradisíac i la Mare de Déu s’envolta d’un aura.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«Maria reina dels cels i terra pregueu per nosaltres»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Fidel Fita
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Signat
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Casa del bisbe
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
molt bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS