Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu compartit entre capelles

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1976
CRONOLOGIA
Segona meitat s. XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Element arquitectònic
NOM DE L'OBJECTE
Relleu compartit entre capelles
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Cisellat
MATERIALS UTILITZATS
Pedra calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escultòric
DESCRIPCIÓ
Relleu corresponent a motius vegetals
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Si
AUTOR/A
-
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Forma part de l'estructura de l'edifici.
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
No
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
4
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Cap
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Projecte de documentació de David Moreno Garcia. La pedra presenta eflorescències