Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
760
CRONOLOGIA
s. XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment d'estructura arquitectònica
MIDES
ALÇADA (CM)
12 cm/ 35'5 cm/ 12'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
12 cm/ 35'5 cm/ 12'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Esculpit i policromat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de forma rectangular on hi veiem esculpit un brau o toro atravessat per un semicercle. També està policromada, en negre les línies que ressegueixen la cara de l'animal i les línies que ressegueixen el semicercle. En vermell està policromat el semicercle i la part de darrera de l'animal. La imatge representa el Tetramorfos, amb el brau, símbol de sant Lluc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.
NOTES I OBSERVACIONS