Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Reliquiari dels Sants Martirs

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
97
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
reliquiari
MIDES
ALÇADA (CM)
79
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
79
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, gravat, calat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Reliquiari d'estructura arquitectònica en forma de cimborri gòtic de planta hexagonal. Se sosté sobre un peu mixtilini alçat amb un fris de calat i decoració repussada a la part superior. Del centre en surt un peu que imita motius arquitectònics, amb un nus hexagonal amb una mena de "columnes o pinacles" sobresortits. Llavors el tronc s'obre per sostenir el recinte en forma de cimborri. És tracta d'un cos en forma de torre de sis costats que s'aixeca sobre una vora calada rematada amb balustres als vèrtexs. Mostra, en els quatre costats laterals de l'hexàgon les figures exemptes dels quatre Sants Màrtirs (Just, Sist, Germà i Paulí ), amb els seus atributs. La resta de costats de l'hexàgon l'ocupen les finestres, amb motius gòtics. El reliquiari està coronat per un fris de plata cisellada i punxonada, un altre de mès petit calat amb motius gòtics i una agulla de plata cisellada representant les teules d' una teulada. Les 6 arestes de l'agulla de plata tenen frondes. Una creu amb Crist ho corona tot el cojunt.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Marca d'argenter en el peu a la part superior
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Estructuralment molt fràgil. Caldria consolidar-la i netejar-la.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
A perdut alguns dels motius decoratius de les cresteries i de la part superior del pinacle.
DESCRIPCIÓ
FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 39
NOTES I OBSERVACIONS