Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Reliquiari de peu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2429
CRONOLOGIA
Inicis segle XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Reliquiari
MIDES
ALÇADA (CM)
14x6,5x6,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
14x6,5x6,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Industrial
MATERIALS UTILITZATS
Metall, vidre i orgànic
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Reliquiari de peu amb ostensori envoltat de motius vegetals, amb vidre ovalat al centre. Dins hi ha un atre vidre, rodò, amb volutes daurades al voltant i les relíquies dins. S’acompanya d’una filacteria i un fons vermell. El tronc és llis i la base amb també decoració vegetal. A la part posterior hi ha el segell de lacre vermell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«Bb Matthaei, Theophili, Ferdinandi et CVI socc. MM. Cmf.»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Mancinelli
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Etiqueta
LLOC D'EXECUCIÓ
Roma
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
molt bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS