Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Reliquiari de les germanes Fradera

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2430
CRONOLOGIA
2007
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Reliquiari
MIDES
ALÇADA (CM)
1
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
1
DIÀMETRE (CM)
5
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Industrial
MATERIALS UTILITZATS
Metall, vidre, paper i orgànic
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Reliquiari circular amb decoració perimetral de motius cargolats. A l’interior i protegit per un vidre circular, hi ha tres relíquies sobre un cor blanc de paper sobre fons vermell i blanc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«Carmen, Rosa y Magdalena»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
molt bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS