Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Reliquiari de la Verònica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
72
CRONOLOGIA
c. 1520-1525
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
reliquiari
MIDES
ALÇADA (CM)
86
LLARGADA (CM)
24, 5
AMPLADA (CM)
86
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli, tremp, esmalt, repussat, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
plata daurada, fusta, vidres
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Verònica-reliquiari pintada en una taula de doble cara i muntada sobre una elaborada peanya d'orfebreria, que representa els bustos de la Mare de Déu amb el Nen Jesús en una cara i de Jesucrist Salvador en l'altra, retallats i perfilats amb aplicacions radiants d'argent daurat. A l'orla del mantell de la Mare de Déu es llegeix la inscripció "O Mater. Ave Maria Gratia Plena" i analogament al seu nimbe "Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum". La peanya és tota d'argent daurat, punxonada amb el trèbol de Girona, i consta d'un peu mixtilini amb quatre lòbuls trifoliats, tija amb nus i dues branques laterals serpentejants que fan de suport al tauló de les pintures amb la relíquia. La taula s'uneix als tres punts de suport mitjançant un fris de planxa d'argent amb ànima de fusta, dues a la cara principal de la Mare de Déu, flanquejant la relíquia i les altres dues a les cantonades. En la cara principal, dintre d'una teca de vidre plana i circular que s'encasta a la base de la pintura a la manera d'un joiell s'hi guarda la relíquia. El reliquiar, pròpiament dit, porta l'escrit d'identificació i es perfila amb una corona que alterna pedre i boles d'argent. Sabem que la joia en forma solor o floral que guarneix el cap de la Mare de Déu, fixada a l'orla del mantell és l'única conservada de les tres que antigament havia tingut. El peu de plata daurada es mixtilini, allargat i té la superfície superior dels quatre lòbuls trifolis decorada amb florons repussats, dos dels quals, els dels extrems de l'eix allargat, sense la rosa central i pràcticament tapats per l'afegit posterior de dues plaquetes amb contorn pseudoestelat de vuit arestes, clavades per quatre punts damunt les fulles dels florons. Cada plaqueta és ocupada per un escut cisellat i esmaltat, que es disposa segons la cara principal de la relíquia. L'escut de l'esquerra només ha preservat un vestigi de l'esmalt d'origen i té el campaner partit. La seva meitat dreta apareix puntejada emb burí, sense esmalt ni càrrega heràldica, plana. La meitat de l'esquerra porta el paó de les armes dels Pau, el camper d'argent i un paó d'atzur embellit amb les plomes d'or. L'escut de la plaqueta de la dreta porta el camper de gules i una creu grega tribolda i buidada. Quatre àngels músics decoren el fris de suport de la Verònica.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Trèbol de Girona /Inscripcions a la corona, a l'orla del mantell i al reliquiari circular
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut de bisbe: Bernat de Pau o Margarit i escut d' armes dels Vilanva
AUTOR/A
Joan de Borgonya (pintures)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat de conservació, però li caldria neteja, sobretot a part d'orfebreria.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 39 i 40 -GARRIGA, J., "Joan de Borgonya. Reliquiari de la Verònica", Catàleg exposició: De Flandes a Itàlia, Museu d'Art de Girona, Girona, 1998, p. 70-75 -GUDIOL RICART, Pintura gótica, Ars Hispaniae, vol. IX, Madrid, 1955, p. 292 -POST The Catalan Scool in the Early Renaissnce, A History of Spanish Painting, XII-I i XII-II, Cambridge, 1958p. 681 -ALCOLEA BLANC, Cataluña, a La Pintura gótica en la Corona de Aragón, catàleg exp. Saragossa,1980, p. 38, 138 -DALMASES, N.-JOSÉ PITARCH, L'art gòtic. Segles XIV-XV, Història de l'art català, vol III, Barcelona, 1984, p. 270 -GUDIOL-ALCOLEA, Pintura gòtica catalana, Barcelona,1987, p. 200 -MOLINA, J., "Relacions i intercanvis artístics entre Girona i el Rosselló a la segona meitat del segle XV" , Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XXXIII, 1994, p. 491 (nota 22). - A. Murphy et alii (ed.), Convivium supplementum 2017: The European Fame of the Roman Veronica in the Middle Ages, Brno, 2017, p. 194-217. Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS
Abans de la reforma del presbiteri (2011) a la sala 3 del museu