Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadres de Sant Lluc (predicació)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1140
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Quadre
NOM DE L'OBJECTE
Quadres de Sant Lluc (predicació)
MIDES
ALÇADA (CM)
172x380
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
172x380
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Pintat
MATERIALS UTILITZATS
Pintura sobre tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Decoratiu devocional
DESCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS