Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
773
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
dibuix
NOM DE L'OBJECTE
dibuix
MIDES
ALÇADA (CM)
71'5 x 53'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
71'5 x 53'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tinta
MATERIALS UTILITZATS
paper
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Quadre dividit en quatre escenes. La primera escena (a dalt a l'esquerra) titulada "veïnatge" mostra tres frares, un home i una dona en primer terme i al fons es veu Sant Pere de Galligans, Sant Feliu i la Catedral de Girona. A dalt a la dreta, titulat "El claustre", hi veiem cinc canonges i un bisbe passejant pel claustre. Abaix a l'esquerra, titulat "La nau" es veuen tres personatges sobre una bastida dins de la Catedral. Abaix a la dreta, titulat "El tapís" , cinc personatges que estan elaborant el tapís de la Creació. Tot fet a dues tintes.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Firma irreconeixible
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Firmat
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS