Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
782
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
81
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
81
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vista de l'interior de la Catedral. Concretament es veu la capçalera amb l'altar principal en primer terme, la girola, etc..
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Firma irreconeixible
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Firmat
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Té fongs al darrera
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS