Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2475
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Pintura
NOM DE L'OBJECTE
Quadre
MIDES
ALÇADA (CM)
103,5
LLARGADA (CM)
103.5
AMPLADA (CM)
103,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Acrílic.
MATERIALS UTILITZATS
Tela, fusta i pigment.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vista nocturna lateral de la catedral. Pintura acrílica aplicada en grans quantitats per donar volum.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
4
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo. Quadre amb signatura il·legible.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS