Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
777
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
fotografia
NOM DE L'OBJECTE
fotografia
MIDES
ALÇADA (CM)
49'5 x 44'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
49'5 x 44'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fotografia
MATERIALS UTILITZATS
paper
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vista de Sant Feliu, la Catedral i les cases veines a sota, a més a més, d'una bandada de gavines en primer terme.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Jordi Sánchez i Carrera
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Firmat
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS