Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
784
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
55 x 109'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
55 x 109'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vista de la ciutat de Girona des del passeig arquelògic. Quadre tallat per la meitat per una làmina de plàstic. Vist des del passeig arqueològic en un costat, l'esquerra es veu la Catedral i part de la muralla de costat i cases al fons. Al costat dret també des del passeig arqueològic es veu Sant Feliu amb cases al fons.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
J. Falgueras
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Firmat
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS