Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Prudència i Temprança

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
143
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
123 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures al·legòriques
DESCRIPCIÓ
Representació inscrita en un marc de fusta daurada i forma el·líptica, amb tres sanefes i motius geomètrics formats per un cordó de perles i una garlanda de fulles d’acant. Dues figures femenines de costat formen la composició. En primer terme hi ha l’atribut de la figura de mà esquerra, la personificació de la Temprança, amb un mantell de color ocre sobre un vestit blau, la qual sosté una palangana plena d’aigua amb la mà esquerra i amb la mà dreta templa un clau roent a l’aigua de la que en surt un fum espès. La figura parella, la Prudència, està a la dreta i amb la mà esquerra sosté un mirall amb una serp que està recargolada en el mànec. Porta un vestit blanc amb una túnica blava. Ambdues al·legories estan sobre fons neutre.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Escola italiana s.XVIII
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per relació
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Miralpeix, Francesc. Pintors i pintures del Set-cents en terres gironines: estat de la qüestió i noves aportacions. Article.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.