Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Portes de fusta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
330
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
porta
MIDES
ALÇADA (CM)
286
LLARGADA (CM)
34,5
AMPLADA (CM)
286
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Porta a dos batents amb un emmarcament decorat amb òvals i treballada amb motius vegetals i geomètrics. Al centre de la porta hi ha un rostre deformat envoltat per espirals vegetals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Portes de les antigues sales capitulars, possiblement entre la primera i segona sala
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS