Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Porta de la sala de recepcions

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1148
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Porta
NOM DE L'OBJECTE
Porta de la sala de recepcions
MIDES
ALÇADA (CM)
105x202
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
105x202
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Tallat
MATERIALS UTILITZATS
Fusta i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Objecte d'ús
DESCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS