Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pixis d’argent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
93
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
pixis
MIDES
ALÇADA (CM)
17,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
17,5 cm
DIÀMETRE (CM)
9 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pixis en forma de caixeta de base circular i tapadora en forma piramidal coronada per una creu llatina de braços floronats. L'ornamentació principal de la peça és una inscripció de grossos caràcters a la part central queda emmarcada per dues motllures perlajades. El mateix filet perlajat voreja la part inferior de la tapadora decorada amb gallons incisos. Un nus esfèric aplanat corona la tapa i serveix de base de recolzament al Sant Crist que corona el conjunt.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
si
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de Ferran Rivière i de Queralt (Blanes)
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS