Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pixis

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1237
CRONOLOGIA
Segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Pixis
MIDES
ALÇADA (CM)
1,1x3,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
1,1x3,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Plata?
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pixis circular amb amb motiu floral a la tapa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS