Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pintura Jesús amb els Apòstols

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2446
CRONOLOGIA
1970
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
Pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
27x202x3,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
27x202x3,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
A l’oli
MATERIALS UTILITZATS
fusta, pigments
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pintura dels bustos de Crist amb els 12 apòstols. Crist fa la senyal de benedicció. Tots tenen un nimbus de color cru. Destaca la figura de Sant Pere que porta el seu atribut i Sant Pau en primer pla. La paleta utilitzada és de colors terrosos. El marc és de fusta.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Etiqueta: L’artística. Girona.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Roser. 70
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Signatura
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Molt bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS