Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pica baptismal

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1109
CRONOLOGIA
segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Moble
NOM DE L'OBJECTE
Pica baptismal
MIDES
ALÇADA (CM)
98x58
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
98x58
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Talla i fosa
MATERIALS UTILITZATS
Fusta i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Moble de fust poligonal de quatre costats amb base estreta i tapa piramidal molt baixa. A l'interior hi ha un recipient metàl·lic.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
4
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS