Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Peus de canelobre

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1401
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Peu de canelobre
MIDES
ALÇADA (CM)
13 x 17,5cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
13 x 17,5cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peus de canelobre amb decoració mínima, conjunt estètic amb peça 1400.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
3
NÚM. DE FRAGMENTS
Peus de canelobres.
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Troncs dels canelobres.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS