Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Peu de la creu de Sant Honorat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1005
CRONOLOGIA
1949
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
peu de creu d'altar
MIDES
ALÇADA (CM)
21 x 23 x 23 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
21 x 23 x 23 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, incís, clavat
MATERIALS UTILITZATS
llautó, aram
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peu de forma troncopiramidal. Les quatre arestes, massisses i amb cresteries trilobulades, estan unides per fines planxes troquel·laades amb motins neogòtics. Al centre de cadascuna d'elles hi ha uns disc on es poden veure, repussats o gravats, atributs de la Passió. A la part superior hi ha un encaix per a rosca, segurament peer a la creu 1003 que s'hi devia podia collar abans de ser reformada
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
en una de les arestes, inicials N.C. (Narcís Carmaniu?)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Narcís Carmaniu?
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS