Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pes de ferro

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2612
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
lapidari
NOM DE L'OBJECTE
MIDES
ALÇADA (CM)
26,6
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26,6
DIÀMETRE (CM)
13,7
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa
MATERIALS UTILITZATS
Ferro
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cilindre de metall amb forat a la part central que recorre tot el cos.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
3
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular. Presenta oxidació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS