Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pectoral de bisbe

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1228
CRONOLOGIA
Segle XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit i orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Pectoral
MIDES
ALÇADA (CM)
93x8
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
93x8
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pectoral metàl·lic groc amb crismò de fons verd al centre, el cordò és de fil trenat vermell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS