Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pectoral commemoratiu del bisbe Camprodon

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1069
CRONOLOGIA
35315
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Pectoral
MIDES
ALÇADA (CM)
42cm (cadena) 8,2x7,1x0,6cm (creu)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
42cm (cadena) 8,2x7,1x0,6cm (creu)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Orfebreria i talla
MATERIALS UTILITZATS
Fusta i metall color platejat
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pectoral compost d'una cadena d'anelles grans i el·líptiques i una creu de fusta fosca on al frontal es veu una ànima metàlica que recórrer de forma recte l'interior dels dos eixos de la creu i un Crist crucificat al centre en relleu metàlic.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Revers: A L'IL·LM. SR. J. CAMPRODON BISBE DE GIRONA LA GENS BISBE 7·IX·96 A. BISBE
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Propietat del bisbe Camprodon. Regal de la gent que té per cognom "Bisbe".
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació testamentaria del bisbe Camprodon
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
Abril del 2017
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
2 (cadena i creu)
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS