Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pectoral

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2374
CRONOLOGIA
Inicis s. XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Pectoral
MIDES
ALÇADA (CM)
11x7,4 (creu) 54,5x0,6 (collar)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
11x7,4 (creu) 54,5x0,6 (collar)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa i encastat
MATERIALS UTILITZATS
Metall i gemmes o vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Creu pectoral coberta de gemmes o vidres de diversos colors. Cadena de metall filat molt prim i trenat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS