Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Patena de Mn. Joaquim Pla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1034
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Patena
MIDES
ALÇADA (CM)
0,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
0,5 cm
DIÀMETRE (CM)
15,4 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Patena molt plana amb dues creus creuades de braços ondulats com a motiu decoratiu central.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS