Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Patena de Mn. Andreu Soler Soley

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1033
CRONOLOGIA
17-11-1946
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Patena
MIDES
ALÇADA (CM)
1 cm d'alçada
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
1 cm d'alçada
DIÀMETRE (CM)
17,1 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa i cisellat
MATERIALS UTILITZATS
Metall platejat
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Inscripció: "Misa nova de Mossen Andreu Soler Soley. 17 nov 1946" Patena plana sense treballs a la part superior, i amb un esgrafiat a la part inferior: un cercle separa el centre d'un marge on apareix la inscripció sobredita, i al mig s'hi representa una creu grega de peus amples.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Si, a sota. Veure descripció.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
---------
ESCOLA TALLER
---------
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
[Quan s'utilitza?]