Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

patena

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
980
CRONOLOGIA
finals s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
patena
MIDES
ALÇADA (CM)
0,7 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
0,7 cm
DIÀMETRE (CM)
24 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
repussat (martellejat), sobredaurat
MATERIALS UTILITZATS
argent
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Patena de molt poca alçada amb vora ampla (3,3 cm) i fons lleugerament enfonsat. La cara superior és llisa i sobredaurada (el daurat s'ha perdut força), mentre que a la cara inferior, no daurada, la vora és llisa i la part central presenta un acabat martellejat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
probable disseny de Mn. Genís Baltrons
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Forma conjunt amb el calze 0979 ja que el diàmetre de la boca d'aquest darrer acull perfectament el fons de la patena de tal manera que coincideixen. El daurat s'ha perdut.