Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Patena

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1439
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Patena
MIDES
ALÇADA (CM)
1,5 x 22 x 16,5cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
1,5 x 22 x 16,5cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Patena ovalada i llisa sense decoracions.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS