Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Patena

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
987
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
patena
MIDES
ALÇADA (CM)
1,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
1,5 cm
DIÀMETRE (CM)
17 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
martellejat, fosa, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Patena de forma circular amb la vora lleugerament aixecada i exvasada i la zona central també aixecada. Presenta a l'exterior un acabat martellejat. Al centre del revers (sota la base) hi ha reproduïda, mitjançant un suau cisellat, l'escut del bisbe Jaume Camprodon amb una llegenda.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Té punxó a sota, al costat de l'escut, però no es llegeix bé, es una mena de monogrona. A la punta de l'escut hi ha llegenda inscrita: SURREXIT DOMINUS.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
A sota escut del bisbe Jaume Camprodon.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS