Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Part del baldaquí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1119
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Còpia de guix
NOM DE L'OBJECTE
Còpia de guix part del baldaquí
MIDES
ALÇADA (CM)
282x156x65
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
282x156x65
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Guix fet a motlle
MATERIALS UTILITZATS
Guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Guix fet a motlle policromat
TEMA
DESCRIPCIÓ
Reproducció en guix d'una quarta part del baldaquí del presbiteri.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS