Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Part central del baldaquí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1118
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Còpia de guix
NOM DE L'OBJECTE
Còpia de guix part central del baldaquí
MIDES
ALÇADA (CM)
59x59x15
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
59x59x15
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Guix fet a motlle
MATERIALS UTILITZATS
Guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Guix fet a motlle policromat
TEMA
DESCRIPCIÓ
Part central del baldaquí del presbiteri motllurada en forma quadrada i enmarcada. Policromada en daurat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS