Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Paraigua de basílica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
824
CRONOLOGIA
1909
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
accessori
NOM DE L'OBJECTE
paraigua
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
215 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
broat a màquina, cosit
MATERIALS UTILITZATS
tela, pedreria, passamaneria, fils d'or i plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tela de paraigua de vuit costats de colors groc i vermell, combinats de manera alternada. A la part inferior de cadascun dels costats hi ha brodats dos motius que també s'alternen. Sobre el costat vermell s'hi ha brodat una tiara papal amb les claus i l'escut de la catedral. Sobre el costat groc s'hi representa la imatge de la Marededéu asseguda en un tron, i per damunt d'ella, emmarcant-la, hi ha capell episcopal, tot plegat dins una motllura míxtilínia. Una sanefa de passamaneria amb serrell daurat ressegueix cadascun dels costats. (Josep M. Marquès: La tiara papal, amb dues claus encreuades, és l'emblema de la Santa Seu; la Mare de Déu asseguda en un tron, sobremuntada d'un capell episcopal, el signe heràldic de la catedral de Girona.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Josep M. Marquès, "Per les esglésies", Quaderns de la Revista de Girona, núm. 88, p. 69 i 82
NOTES I OBSERVACIONS
La part superior que fa de tancament del paraigua es guarda en el magatzem de darrera el Tapís de la Creació, dins d'uns dels armaris.