Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pali

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1150
CRONOLOGIA
Segle XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Pali
MIDES
ALÇADA (CM)
17x17
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
17x17
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Pali blanc llis amb contorn de punta on s'hi repeteix el motiu d'una fulla amb tronc, flanquejat de tres boles a cada costat (boix?).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS