Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Palangana del rentamans del bisbe Cartañá

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
968
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
palangana
MIDES
ALÇADA (CM)
11,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
11,5 cm
DIÀMETRE (CM)
40 cm (al peu: 18,1 cm)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, embotit
MATERIALS UTILITZATS
alpaca o llautó platejat
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Palangana de forma circular amb llavi exvasat acabat amb una rebava. A la part interior, en un lateral, hi ha cisellat un motiu ovalat flanquejat per motius vegetals i florals. Dins de l'òval, una placa afegida porta cisellat l'escut del bisbe Josep Cartañá (1931-1963), amb el timbre i lema episcopals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
sota l'escut, lema episcopal: "Infirma mundi elegit Deus"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del bisbe Josep Cartañá. Quartejat: 1r, muntanya arbrada amb una capella al damunt; 2n, creu patée amb corona d'espines passada al darrera; 3r, tallat: meitat inferior, els pals ondulats de Tarragona, meitat superior una Tau naixent; 4t, una palma en barra. En abisme, unes balances amb una espasa com a fidel. Timbrat amb la mitra i el bàcul passat en barra, i damunt el capell episcopal amb sis borles per banda. Sota l'escut, en una filactèria, el lema episcopal.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
cap
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Avui gairebé exclusivament utilitzat per al lavatori de peus de la missa de la Cena, el dijous sant. La placa adherida amb l'escut implica la possibilitat que la promoció de l'objecte es degués a un altre personatge anterior; això podria endarrerir la cronologia