Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ossari Guillem de Cabanelles

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
324
CRONOLOGIA
s. XIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
ossari
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Ossari de pedra que no té cap altra decoració que la representació d'una ànima en forma humana elavada al cel per dos àngels que l'aguanten i que ocupa tota la part frontal. La resta de la peça és totalmet llisa. L'escena conserva restes de policromia vermella.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS