Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ossari Corbera

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
322
CRONOLOGIA
s.XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
ossari
MIDES
ALÇADA (CM)
61'5
LLARGADA (CM)
42
AMPLADA (CM)
61'5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat, cisellat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
pedra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Ossari de forma rectangular amb una coberta de secció trapezoidal. A la part frontal de l'ossari hi ha una inscripció i, a banda i banda d'aquests, dos escuts en forma de rombe, decoració vegetal i un ocell al centre. Al lateral esquerra hi ha el mateix escut que a la part frontal. Al voltant de la coberta hi ha decoració vegetal.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Epitafi
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut dels Corbera
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS