Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Orgue

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1445
CRONOLOGIA
1941-1944
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Instrument musical
NOM DE L'OBJECTE
Orgue
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Tallat, fosa
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, pell, metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Estany (tant tubs decoratius com funcionals)
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cub folrrat de fusta amb modesta decoració i tubs canonges als espais de pseudofinestres. A la part frontal compta amb un espai de terrassa a mitja alçada on s'ubica la consola o teclat. L'interior es compón de dos pisos on s'hi distribueix la maquinària.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Obra dels orgueners gironins Aragonés (dirigits en aquell moment per Salvador Aragonès Ardiaca). Caixa de fusta del fuster gironí Serafí Sureda Corominas. I tubs d'estany del barceloní Antoni Estadella Català.
ESCOLA TALLER
Taller dels Aragonés
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
El febrer de 2022 s'hi van col·locar els 76 tubs d'estany canonges o decoratius de la part exterior.
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Escalona Canyet, Josep Maria. Els orgueners que van viure a Girona Aragonès. Girona: Diputació de Girona, 2012.
NOTES I OBSERVACIONS