Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Nen Jesús

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1023
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
Nen Jesús
MIDES
ALÇADA (CM)
36
LLARGADA (CM)
12
AMPLADA (CM)
36
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Motlle de guix.
MATERIALS UTILITZATS
Guix, ànima de celulosa, pintura
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Escultura de guix
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Jaume Busquets
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS