Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Nen Jesús

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1024
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
Nen Jesús
MIDES
ALÇADA (CM)
50cm x 25cm, 27cm alçada
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
50cm x 25cm, 27cm alçada
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Ceràmica policromada
MATERIALS UTILITZATS
Ceràmica, pintura
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Ció Avellí
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS