Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Muceta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1373
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Muceta
MIDES
ALÇADA (CM)
90x166
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
90x166
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Cosit
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Muceta vermella. La muceta és una capa curta sense mànigues que corda amb botons per tot el frontal.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«JM»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS