Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Motlle d’hostier

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
41
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
motlle d'hostier
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
10,5
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
forjat, gravat o burinat
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Hostier de metall (ferro) de forma elíptica, en el qual hi ha burinades quatre hòsties. Dues de grans amb la figura del santcrist amb un àngel ceroferari a cada costat, un nimbe perimetrals i una orla formada per caparrons d'àngels amb ales. Les dues hòsties petites mostren una creu amb les aigües de la fusta.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Té escut decoratiu a la part frontal
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS