Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Model del Sant Pere de la façana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1381
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Model d’escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
36x11x10
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
36x11x10
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Modelat
MATERIALS UTILITZATS
Guix i fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Model a escala del Sant Pere que es troba a la façana de la Catedral.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS