Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Model del Sant Pau de la façana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1085
CRONOLOGIA
XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
Escultura-model
MIDES
ALÇADA (CM)
34,5cm (alçada) 10cm (base)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
34,5cm (alçada) 10cm (base)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Modelat i pintat
MATERIALS UTILITZATS
Pasta de fusta, enguixada i pintada
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Modelat i pintat
TEMA
Imatge de sant
DESCRIPCIÓ
Model d'escala reduïda del sant Pau de la façana de la Catedral. Policromat amb pintura metàl·lica i envellit amb una capa fosca (o oxidat).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Josep M. Bohigas
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Signatura a l'orginal
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Propietat de Ildefonso Masia Martorell.
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de Ildefonso Masia Martorell, segons informa l'autor l'hauria regalat a la seva tia Antònia Masia de Ros.
DATA D'INGRÉS
12 d’abril de 2018
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular-dolent
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Despreniments de pintura.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS