Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mitra

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
150
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
mitra
MIDES
ALÇADA (CM)
67
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
67
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
teixit, cosit, aplicat, policromat, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, passamaneria, fils d'or, cartó, pedreria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Mitra de ras de seda. Tant la mitra com les ínfules estan ornamentades amb uns grossos motius florals brocats en fils de plata i or. Les ínfules acabem amb passamaneria daurada i serrell. Dues borles, també de passamaneria daurada coronen la part superior de la mitra. El motiu ornamental principal a la part central de la mitra es divideix amb una primera banda o sanefa que queda emmarcada per dues fileres de pedreria de colors. A dins d'aquesta banda i entre dos grossos motius florals brocats en fil daurat hi ha un medalló central que conté, la representació brodada amb fils de colors, d'una figura d'un personatge nimbat agenollat pregant, al fons paisatge amb animals. La resta de la mitra dibuixa per mitja dels mateixos motius florals una creu trifolada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS