Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mitra

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
152
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
mitra
MIDES
ALÇADA (CM)
82
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
82
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
teixit, cosit, aplicat, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, passamaneria, fils d'or, cartó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Mitra de ras de seda llisa senzillament ornamentada amb una sanefa floral brodada amb fil daurat que envolta tot el contorn de la mitra. La part central de la peça l'ocupa una creu feta amb passamaneria i brodats de fils d'or. Els tres extrems de la creu s'hi repeteix un mateix motiu floral, branques vegetals que acaben amb flor. Les ínfules acaben amb un serrell daurat i estant decorades amb sanefa floral daurada. Dues borles, també de passamaneria daurada coronen la part superior de la mitra.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS